Detail

5th Holocaust Forum Yad Vashem 23. Jänner 2020
5th Holocaust Forum Yad Vashem 23. Jänner 2020

Fotos: Peter Lechner/HBF und Haim Zach